Helende relasjon

 

HEL GEstaltterapi

 

 

- terapi, samtale, Stavanger

Gestalt-terapeut

Helge Frøyland

Høleberggata 13, 4006 Stavanger

Mob.93421923

Epost: h-froe@lyse.net

Facebook: www.facebook.com/HelgeGestaltterapi

Helende relasjon

 

I gestalt er vi opptatt av relasjon. Gjennom gode relasjoner utvikler vi oss i livet. Men det er ikke alltid i livet at vi har eller har hatt gode relasjoner rundt oss.

Derfor er vi opptatt av å prøve å skape en god relasjon i samtale/terapi. Ta noen små steg gjennom samtale, utforskning. Skjer det noe nytt…

 

Her en video om Gestaltterapi (laget av NGI, som er en offentlig godkjent Høyskole).

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

 

Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen kan skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser, kriser, og i egenutvikling.

 

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Helhet

 

Ordet gestalt er tysk og kan oversettes til «et meningsfylt hele» eller et komplett mønster.

Grunnet til at man i gestaltterori er opptatt av helhet er to hovedgrunner. Det ene er at vi mener at menneske hele tiden forsøker å skape helhet/mening. Alt vi ser rundt oss prøver vi å skape en mening i, en helhet. Det andre er at vi mener at gjennom om samtale, undersøke, utforske kan lære mer om oss selv. Gjennom å få et mer bevisstgjort, mer helhetlig bilde av oss selv, av våre følelser, reaksjoner og handlinger, kan vi tydeligere erkjenne og se oss selv og våre valg. Og i det også håpet om at man kan se nye/flere valg og skape endring. Er man i krise, er det ofte vanskelig å se at det finnes flere valg, og behovet da kan kun være hvile. Som også er et valg.

 

Dette medfører at vi er opptatt av:

  • Kropp, tanker, følelser. Alt henger sammen.
  • Alt skjer i relasjon. Ikke opptatt av å finne feil hos den enkelte, men undersøke hva som skjer i relasjonen. Med andre mennesker, på jobb, i familien eller med terapeut.

 

Det engelske ordet healing, å hele, betydde opprinnelig det å skape helhet.

Linker :

 

Informasjon om Gestalt utdannelsen og bransjeforening for gestaltterapeuter:

 

NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) er en forening for godkjente Gestaltterapeuter MNGF. På hjemmeisden til NGF finner du oversikt over godkjente gestaltterapeuter i hele landet, se her.

 

NGI (Norsk Gestalt Institutt) tilbyr utdannelse av Gestaltterapeuter i Norge, dvs Oslo, Stavanger og Tromsø. Det er en offentlig godkjent utdannelse, av NOKUT.

 

 

Viktige personer i utviklingen av Gestaltterapi:

 

Pritz Perls

Fritz Perls er en av grunnleggerne av Gestaltterapi, som er en helhetlig forståelse av menneske og deres forhold til relasjoner og miljøet runt seg. Fritz Perls søkte støtte hos Freud, men ble avvist og etter det utviklet han Gestaltterpi gjennom et omflakkende liv, da facismen i Tyskland tvang han til å flytte til Nederland og senere til Sørafrika når 2. verdenskrig brøt løs. Senere flyttet han til USa. Mens han flyttet rundt ble han påvirket av mange foskjellige miljøer/fag blant annet teaterverden/Psykodrama, Gestaltpsykologi, Filosofen Buber, Østlig relgioner spesielt Zen-budisme, Holisme fra Filosofen Smuts, Feltteori fra Lewin. Livet til Perls og utviklingen av Gestaltterapi er beskrevet i boken "Fritz Perls" av Petruska Clarkson. Se Wikipedia for mer info om Perls, og det ligger også en del vidoer på Youtube av hvordan Perls jobbet med klienter. Gestaltterapi er forandret fra Perls tid, men hovedprinsippene ligger fortsatt til grunn.

 

Joseph Zinker

Er en kjent gestaltterapeut som har vært med å utvikle faget. Det ligger også videoer av ham på Youtube som viser hvordan han jobber med blant annet gestaltterapi i grupper. Her er et intervju med Zinker.

 

Copyright © All Rights Reserved